Het kabinet wil de brede weersverzekering – die boeren kunnen afsluiten tegen schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden – aantrekkelijker maken door de polis vanaf 1 januari 2020 vrij te stellen van 21% assurantiebelasting.

Dit schrijft staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De vrijstelling kan echter alleen van kracht worden als dit niet op staatssteun bezwaren van de Europese Commissie stuit. De komende periode zullen hierover dan ook gesprekken met de Europese Commissie worden gevoerd. Doel daarvan is de vrijstelling volgend jaar te regelen in het pakket Belastingplan 2020. De maatregel kost de schatkist 6,5 miljoen euro.