Het kabinet wil de brede weersverzekering – die boeren kunnen afsluiten tegen schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden – aantrekkelijker maken door de polis vanaf 1 januari 2020 vrij te stellen van 21% assurantiebelasting.

Dit schrijft staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De vrijstelling kan echter alleen van kracht worden als dit niet op staatssteun bezwaren van de Europese Commissie stuit. De komende periode zullen hierover dan ook gesprekken met de Europese Commissie worden gevoerd. Doel daarvan is de vrijstelling volgend jaar te regelen in het pakket Belastingplan 2020. De maatregel kost de schatkist 6,5 miljoen euro.

Bijna de helft (45,6%) van alle ondernemers gebruikt geen of gedateerde algemene voorwaarden. Dat constateert verzekeraar Reaal na onderzoek naar risico’s in het mkb.

Slechts een derde (32,6%) controleert jaarlijks of vaker de gebruikte leveringsvoorwaarden, in de communicatie met afnemers en leveranciers. Het ontbreken van, of onvolledige, leveringsvoorwaarden leidt vaak tot kostbare conflicten.

Niet verplicht

Alex de Langen, Unitmanager Schade bij Reaal: “Algemene of leveringsvoorwaarden zijn niet verplicht, maar kunnen een hoop gedoe voorkomen, onder andere bij onenigheid over de levering van een product of dienst, de betaling of garantie. Uit ons onderzoek blijkt echter dat 45,6% van de ondernemers minder dan één keer per vijf jaar de algemene voorwaarden controleert. Bij dit aantal zitten ook ondernemers die helemaal geen voorwaarden hebben opgesteld (17,5%).”

Conflicten

“De kans op conflicten is hierdoor aanzienlijk”, aldus De Langen. “Conflicten zijn vaak kostbare aangelegenheden voor ondernemers. Denk hierbij aan rekeningen die niet betaald worden of de kosten voor de inhuur van een jurist. Uit ons onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen de omvang van een organisatie en het hebben van geactualiseerde voorwaarden; hoe groter een onderneming, hoe vaker er actuele voorwaarden aanwezig zijn. Toch zien wij dat nog 10,2% van de grotere ondernemingen uit het mkb geen voorwaarden heeft opgesteld. Dat is erg risicovol.”

Uiteenlopend

In de praktijk ontstaan er door gedateerde of ontbrekende voorwaarden veelvuldig, onnodige conflicten. De Langen: “Dat kan op uiteenlopende gebieden zijn. De meest voorkomende conflicten hebben betrekking op: onduidelijkheid over de inhoud van de overeenkomst tussen partijen, geschillen over de wijze waarop de overeenkomst moet worden uitgevoerd, geschillen over de vraag of de overeenkomst kan worden gewijzigd of geannuleerd, geschillen over de garantie, vorderingen tot nakoming van de overeenkomst, of vergoeding van (herstel)schade, en aansprakelijkheid voor (vervolg)schade, die voorkomen had kunnen worden.”

Onmisbaar

De Langen: “Het hebben van algemene of leveringsvoorwaarden is eigenlijk onmisbaar in deze tijd. En het periodiek laten controleren van je voorwaarden door een specialist is echt aan te bevelen. Verder is het ook belangrijk om actuele voorwaarden duidelijk te communiceren met afnemers en leveranciers, onder ander door deze op je website te publiceren. Dit kan veel narigheid voorkomen.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet snel meer duidelijkheid geven over regels die gelden voor bestuurders van bijzondere voertuigen zoals Stints, oxboards, e-bikes, Trikkes, Segways, vindt het Verbond.

Volgens het Verbond komen er steeds meer nieuwe elektrische voertuigen bij en voldoen de huidige regels niet meer. “Dat leidt niet alleen tot gevaarlijke situaties, de huidige regels voor deze voertuigen leiden ook tot verwarring. Daarom is het van belang dat het ministerie de wetgeving snel herziet,” zei Richard Weurding (foto), directeur van het Verbond van Verzekeraars, in een uitzending van Nieuwsuur.

Voortouw

Volgens Weurding moet het ministerie het voortouw te nemen. “Het ministerie bepaalt immers hoe we hier in het verkeer met elkaar omgaan, want ook voor consumenten is nu veel onduidelijk. Die weten vaak niet of ze nou wel of niet op de openbare weg mogen, of ze verplicht zijn een kenteken te hebben of dat ze voor het voertuig een verzekering moeten hebben. De ene keer wel, de andere keer niet. Daar moet verandering in komen.”

Verzekeringsplichtig

Verzekeraars bepalen niet welke voertuigen verzekeringsplichtig zijn, dat doet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Weurding: “Op dit moment geldt dat voor alle motoraangedreven voertuigen die zonder aansturing (tractie) van de bestuurder zich kunnen voortbewegen, een verplichte WA-verzekering nodig is. Bij de overige voertuigen is het aan de verzekeraar of deze daarvoor dekking biedt via een algemene of specifieke aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor het toezicht op de kwaliteit. Veel van de nieuwe vervoersmiddelen worden gefabriceerd aan de andere kant van de wereld. Toezicht via bijvoorbeeld certificering van deze vervoersmiddelen of onderdelen daarvan ontbreekt.”

RDW

Het ministerie liet in de uitzending weten dat er een advies aankomt van de RDW en verkeerswetenschappers. Dat wachten ze af voor ze meer duidelijkheid kunnen geven.

Chubb introduceert de Pro ICT 3.0, één verzekeringspolis die beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid en cyberrisico’s dekt, specifiek ontwikkeld voor ICT-bedrijven.

Barry Schütte, Manager Pro ICT Benelux bij Chubb: “Met deze gecombineerde polis bieden we onder andere dekking voor kosten ter voorkoming en als gevolg van een claim, inbreuk op intellectueel eigendomsrecht en verlies van gegevens. Daarbij is zowel de directe schade van het gegevensverlies (reconstructiekosten) als de gevolgschade is voor het volledig verzekerde bedrag gedekt (geen sublimiet). Ook dekt de polis cyberrisico’s zoals hacking, virussen en denial of service attacks, contractueel overeengekomen kosten meldplicht, uitgebreide bedrijfsschadedekking en 24/7 Incident Response ondersteuning.”

Eenduidiger

“Dankzij de introductie van Pro ICT 3.0 hoeven ICT-bedrijven geen verschillende polissen meer af te sluiten, wat het makkelijker maakt om de verzekering aan te vragen en de benodigde informatie aan te leveren. Ook is de dekking eenduidiger en duidelijker. Bovendien bevat de polis een aantal specifieke en relevante dekkingen voor ICT-bedrijven”, aldus Schütte

Het Verbond van Verzekeraars erkent dat de verzekeringsgraad onder zelfstandigen te laag is, maar is geen voorstander van een verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico. Daarmee reageert het Verbond op het pleidooi van Werkgeversvereniging AWVN voor een verplichte zzp-regeling.

Harry van de Kraats, algemeen directeur van AWVN, gaf vandaag tijdens het jaarcongres van de vereniging aan voorstander te zijn van onder meer de invoering van sociale zekerheid voor alle werkenden in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en betere pensioenopbouw voor zelfstandigen. Maar een verzekeringsplicht doet volgens het Verbond geen recht aan de behoefte onder zelfstandigen aan keuzevrijheid en maatwerk. Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de zzp’ers volgens het Verbond helemaal geen verzekeringsbehoefte, bijvoorbeeld omdat ze over andere inkomstenbronnen of vermogen beschikken. (meer…)

Vroeger bepaalden bedrijven zelf wanneer ze een persbericht de wereld instuurden. Tegenwoordig heeft iedereen op social media direct z’n woordje klaar, wel of niet terecht. De impact van reputatie-issues op aandelenkoersen is sinds de introductie van social media dan ook verdubbeld. In de nasleep van een crisis, zoals bij Volkswagen het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren, blijkt de grootte van een bedrijf en de kracht van zijn reputatie weinig bescherming te bieden tegen het verlies van koerswaarde.

Dit blijkt uit het rapport van risico- en verzekeringsadviseur Aon en Pentland Analytics. De studie ‘2018 Reputation Risk in the Cyber Age’ omvat een analyse van 125 reputatie-issues uit het afgelopen decennium en de impact hiervan op de waarde van aandelen in de loop van het volgende jaar.

In tijden van crisis gebruiken beleggers vaak informatie over een bedrijf die op sociale media wordt gedeeld. Hiermee stellen zij hun verwachtingen over de in de toekomst verwachte cashflow van dat bedrijf bij. Dit kan de aandelenprijs positief of negatief beïnvloeden. De aandelenkoers kan volgens het rapport stijgen met 20% of dalen met meer dan 30%, afhankelijk van de acties van het management in de onmiddellijke nasleep van een crisis en de ‘risk readiness’ van een organisatie. Deze impact is twee maal zo groot als in 2000, toen sociale media nog nauwelijks invloed hadden. (meer…)

Het besluit van minister Van Nieuwenhuizen om de elektrische bakfiets Stint op de openbare weg te verbieden, roept vraagtekens op bij de branche. Dat zegt Pieter Dekker, bestuurslid van de vereniging DOET (Dutch Organisation for Electric Transport).

“Onze sector heeft heel erg de behoefte aan duidelijkheid vanuit de overheid, aan goede wet- en regelgeving voor deze nieuwe categorie elektrische voertuigen”, aldus Dekker. “Honderd procent veiligheid is ons uitgangspunt.” Vorige week werden de eerste resultaten van het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar het dodelijke ongeluk in Oss bekend. Het verbod dat hierop volgde is “prematuur”. Dekker: “Dit is een rigoureuze maatregel waardoor voor heel veel kinderen in Nederland van de ene op de andere dag ander vervoer geregeld moest worden. Wij pleiten voor een beslissing daarover na uitkomst van het onderzoek.” (meer…)